Štampa
15. 03. 20
posted by: Super User
Pogodaka: 6030

Radno-okupacionim aktivnostima nastojiimo da našim korisnicima sačuvamo i podstičemo preostale psihofizičke sposobnosti. Cilj je, da u što većoj meri ostanu aktivni i očuvaju samopoštovanje. Radno-okupacione aktivnosti svojim ambijentom podsećaju na dom i kućnu atmosferu. Korisnici se međusobno druže u skladu sa individualnim potrebama. Nastavljaju svoje aktivnosti i hobije koje su razvijali pre dolaska u Dom, ili se zainteresuju za nove aktivnosti. Uglavnom su to kulturne aktivnosti, navike čitanja, razgovora, gledanje TV, slušanje muzike


Organizujemo: